Volg de cursus!

14 december 2016

VUmc Academie heeft samen met Leo Geeraedts de cursus ‘Stop de bloeding – red een leven’ ontwikkeld naar Amerikaans voorbeeld. In deze cursus leert u hoe u levensbedreigend bloedverlies herkent en hoe u dit kunt stoppen door middel van drukken op de wond, het aanleggen van tourniquet en/of het opstoppen van de wond met hemostatische gazen. Deze cursus heeft zich in 2017 ontwikkeld tot de landelijke standaard gezien de steun van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie, accreditatie door het Oranje Kruis en opname in het Nederlands leerboek der acute geneeskunde. Er is een basiscursus ontwikkeld en een instructeurscursus. Het jaar 2018 staat in het teken van de uitrol van de cursus over andere traumacentra in Nederland.

Basiscursus

De basiscursus is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar zoals belangstellende burgers, bedrijfshulpverleners, EHBO-ers, veiligheidspersoneel, stewards, (niet-tactisch) politiepersoneel, brandweermannen of -vrouwen etc. Deze cursus duurt ca. 2,5 uur en wordt op diverse plekken in Nederland aangeboden, mede omdat VUmc Academie ook al veel instructeurs heeft opgeleid. Het is soms ook mogelijk om de cursus in-company aan te vragen en/of in combinatie met een reanimatiecursus/BLS. Vraag de aanbieder naar de mogelijkheden. Instructeurs, bedrijven en instellingen die de basiscursus ‘Stop de bloeding – red een leven’ als open aanbod geven, vindt u in de landkaart hiernaast (blauwe én rode stippen).

Instructeurscursus

De cursus is er ook in de vorm van een train-de-trainer cursus. In de instructeurscursus wordt aanvullend op het gedeelte uit de basiscursus, een deel didactiek gedoceerd en het geven van feedback. Voor deze cursus is enige medische kennis vereist. Voor de exacte ingangseisen verwijzen we u naar de websites van de aanbieders. Deze cursus duurt ca. 3,5 uur. Na het goed afsluiten van de cursus bent u bevoegd om zelfstandig de basiscursus ‘Stop de bloeding – Red een leven’ te geven volgens het afsprakendocument en de richtlijnen. U reikt cursisten zelf een certificaat uit.

Het geven van de instructeurscursus is voorbehouden aan deelnemende traumacentra, zoals VUmc. In 2018 zullen er een aantal andere traumacentra starten met het aanbieden van de instructeurscursus, wel of niet in combinatie met de basiscursus. In de landkaart hiernaast kunt u zien welke centra (rode stippen).

LET OP: DE LANDKAART WORDT KOMENDE PERIODE UITGEBREID MET ALLE INSTRUCTEURS, INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN DIE DE ‘STOP DE BLOEDING – RED EEN LEVEN’ CURSUS AANBIEDEN.