Vind een cursus

Filter op

Op meerdere plekken in Nederland worden basis- en instructeurscursussen Stop de bloeding – red een leven gegeven en er volgen er steeds meer. In de landkaart kunt u de locaties van de deelnemende organisaties vinden. Voor cursusdata en meer details, zie de websites van de organisatie bij u in de buurt.

In de cursus Stop de bloeding – red een leven leert u hoe u levensbedreigend bloedverlies herkent en hoe u dit kunt stoppen door middel van drukken op de wond, het aanleggen van tourniquet en/of het opstoppen van de wond met hemostatische gazen. Deze cursus is in 2016 ontwikkeld door Dr. Leo Geeraedts en VUmc Academie en is de landelijke standaard geworden. Er is een basiscursus ontwikkeld en een instructeurscursus.

Basiscursus

De basiscursus is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar zoals belangstellende burgers, bedrijfshulpverleners, EHBO-ers, veiligheidspersoneel, stewards, (niet-tactisch) politiepersoneel, brandweermannen of -vrouwen etc. Deze cursus duurt ca. 2,5 uur en wordt op diverse plekken in Nederland aangeboden. Het is soms ook mogelijk om de cursus in-company aan te vragen en/of in combinatie met een reanimatiecursus/BLS. Vraag de aanbieder naar de mogelijkheden. Instructeurs, bedrijven en instellingen die de basiscursus ‘Stop de bloeding – red een leven’ als open aanbod geven en zich hebben aangemeld, vindt u in de landkaart hiernaast (blauwe én rode stippen).

Instructeurscursus

De cursus is er ook in de vorm van een train-de-trainer cursus. In de instructeurscursus wordt aanvullend op het gedeelte uit de basiscursus, een deel didactiek gedoceerd en het geven van feedback. Voor deze cursus is enige medische kennis vereist. Voor de exacte ingangseisen verwijzen we u naar de websites van de aanbieders. Deze cursus duurt ca. 3,5 uur. Na het goed afsluiten van de cursus bent u bevoegd om zelfstandig de basiscursus ‘Stop de bloeding – Red een leven’ te geven volgens het afsprakendocument en de richtlijnen. U reikt cursisten zelf een bewijs van deelname uit.

Opfriscursus instructeur

Instructeurs ‘Stop de bloeding  – red een leven’ dienen zich vanaf 2020 om de twee jaar te hercertificeren. Sinds 2021 is er een opfriscursus instructeur ‘Stop de bloeding  – red een leven’  beschikbaar. Deze cursus bestaat uit een e-learning van 1 uur met toets en een praktijk gedeelde van circa 2 uur. Hierna bent u gehercertificeerd voor 2 jaar.

Het geven van de instructeurscursus en de opfriscursus voor instructeurs is voorbehouden aan traumacentra, die een samenwerking zijn aangegaan met VUmc. Sinds 2018 is een aantal andere traumacentra gestart met het aanbieden van deze cursussen. In de landkaart hierboven kunt u zien welke centra: klik op de rode stippen voor meer informatie.