Informatie en cursus

Het initiatief ‘Stop de bloeding – red een leven’ behelst drie onderdelen:
– Een campagne om de awareness en kennis bij mensen en belangrijke organisaties te vergroten. Hiervoor zijn onder andere posters en flowcharts beschikbaar;
– Bemiddeling in materiaal, zodat ‘Stop de bloeding’ – sets en middelen in Nederland verkrijgbaar zijn, ook voor particulieren;
– Een cursus waarin de drie vaardigheden voor het stoppen van levensbedreigend bloedverlies wordt getraind.

Klik op één van de onderdelen hieronder voor meer informatie.

Onderdelen