Informatie

Het initiatief ‘Stop de bloeding – red een leven’ bestaat uit drie onderdelen:

  • Een campagne om de awareness en de kennis bij mensen te vergroten.
    Naast het lobbywerk, het publiceren van artikelen, media-aandacht, etc, zijn er in ieder geval een flowchart en een poster/leaflet te downloaden met de nodige informatie over het stoppen van bloedingen.
  • Een cursus waarin met leert hoe je levensbedreigende bloedingen stopt.
    Op dit moment wordt de cursus gegeven door VUmc Academie. Er zijn twee vormen: een instructeurscursus en een basiscursus. De instructeurs opgeleid bij VUmc Academie zijn bevoegd om zelf basiscursussen te geven. Dit wordt ook al hier en daar gedaan. De instructeurscursus is  voorbehouden aan VUmc Academie, maar ook hiervoor geldt dat er samenwerking gezocht wordt om dit verder uit te rollen.
  • Faciliteren in de verkrijgbaarheid van Stop de bloeding-sets in Nederland.
    Zie de webshop voor persoonlijke stop de bloeding-sets.