5000+, een pluim voor iedereen!

11 juli 2018

Juni 2018 was het zover, meer dan 5000 burgers getraind in Stop de bloeding – red een leven! Een mooie mijlpaal voor dit maatschappelijke project dat op 15 december 2016 van start is gegaan. De inzet van vele betrokkenen, met de instructeurs op de eerste plaats, werpt zijn vruchten af: buiten VUmc Academie zijn er inmiddels 3443 burgers opgeleid (basiscursus) in Stop de bloeding – red een leven. VUmc Academie heeft 1617 mensen opgeleid waarvan 495 instructeurs. Intussen vindt de landelijke uitrol plaats en kan men straks op meerdere locaties in Nederland de een instructeurscursus voor Stop de bloeding – red een leven volgen. Voor meer informatie: klik hier