Cursus aangepast en documenten voor instructeurs herzien

5 oktober 2017

Afgelopen zomer is hard gewerkt aan het updaten van de cursus. In navolging op de VS zijn airway en afkoeling eruit gehaald. Het gebruik van tourniquets bij kinderen is toegevoegd. Tevens zijn er in de instructeurshandleiding oefenscenario’s toegevoegd. Deze oefenscenario’s maken geen deel uit van de toetsing; ze zijn bedoeld als extra oefening van de opgedane kennis en vaardigheden. Als u als instructeur hier nog niet in bentĀ opgeleid, kunt u er ook voor kiezen om de oefenscenario’s achterwege te laten.

Voor alle downloads, zieĀ pagina ‘voor instructeurs’.