Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie omarmt ‘Stop de bloeding – red een leven’

20 juli 2017

(persbericht)

De cursus ‘Stop de bloeding – red een leven’ is bedoeld om zoveel mogelijk omstanders te leren hoe ze levensbedreigend bloedverlies kunnen stoppen. In de traumazorg is ernstig acuut bloedverlies de belangrijkste ‘ziekte’ die het leven van ongevalspatiënten kan bedreigen. Iemand met een slagaderlijke bloeding kan in drie tot vijf minuten doodbloeden. De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) heeft daarom besloten om de cursus en campagne te ondersteunen.

De traumachirurg is de aangewezen specialist als het gaat om de acute behandeling van letsels die gepaard gaan met ernstig bloedverlies. ‘Stop de bloeding – red een leven’ draagt bij aan de overlevingskansen van traumapatiënten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de  NVT dit initiatief enthousiast ondersteunt en actief wil bijdragen aan de verdere verspreiding van deze cursus door Nederland.

Cursussen
In september 2016 is door een projectgroep van VUmc traumachirurgie, VUmc Academie en Netwerk Acute Zorg Noordwest gestart met de opzet van een cursus om mensen te leren hoe ze levensbedreigend bloedverlies moeten stoppen. Naast deze basiscursus is er ook een instructeurscursus opgezet, waarin instructeurs worden opgeleid  om deze kennis verder te verbreiden en zelf te doceren aan groepen. Vanaf de start in december 2016 zijn er al ruim 800 mensen opgeleid en de komende cursussen zijn grotendeels volgeboekt.

Campagne
Om het belang van ‘Stop de bloeding’ te ondersteunen, is er campagne gevoerd om ook bij partijen als politie, brandweer, EHBO etc. het initiatief onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft de projectgroep een faciliterende rol gespeeld in het verkrijgbaar maken van de hulpmiddelen voor het stelpen van bloedingen. De samenwerking met de NVT vergroot het bereik richting de traumachirurgen en traumacentra. Tevens zijn zij als landelijke koepel een belangrijke speler richting andere belanghebbende organisaties in binnen- en buitenland. Dit kan de verdere uitrol van ‘Stop de bloeding – red een leven’ in Nederland bespoedigen. Zie ook: www.stopdebloedingredeenleven.nl.