Pleidooi voor het aanleggen van een tourniquet op straat

18 december 2017

“Leg bij levensbedreigend bloedverlies een tourniquet aan op straat, want op de SEH is het mogelijk al te laat!”

Uit een Amerikaans onderzoek van 306  burgers die met levensbedreigend bloedverlies aan de armen of benen op de spoedeisende hulp  werden binnengebracht, blijkt dat het aanleggen van een tourniquet op straat beter is dan het pas aanleggen bij binnenkomst.  Het gaat hier om slachtoffers met afgerukte (delen van) ledematen, wonden met grote schade aan bloedvaten of ander letsel waar slachtoffers mogelijk uit doodbloeden en waarbij aanleg van een tourniquet noodzakelijk was om de bloeding te stoppen. Slachtoffers die op de plek van het ongeval of in de ambulance een tourniquet kregen, hadden bij binnenkomst een hogere bloeddruk en minder bloedtransfusies nodig om de eerste uren te overleven en uiteindelijk een aanzienlijk kleinere kans om te overlijden aan het bloedverlies (3% versus 14%)!

Deze studie laat zien dat het ook in de civiele hulpverlening van levensbelang is om een tourniquet zo vroeg mogelijk aan te leggen. Wanneer levensbedreigend bloedverlies aan de armen of benen al op de plek van ongeval wordt opgemerkt, dient dáár de behandeling te worden gestart.

Bron: Scerbo et al. Journal of Trauma and Acute Care Surgery 2017; 83 (6):1165-72