Pleidooi voor Stop de Bloeding-cursus op Amerikaanse high schools

28 juli 2017

Amerikaanse ongevalschirurgen pleiten voor het implementeren van de ‘Stop de bloeding – red een leven’ cursus in het curriculum van het voortgezet onderwijs om zo een hele generatie te trainen in het stoppen van levensbedreigende bloedingen.

In een survey geeft 75% van de ondervraagde mensen aan bereid te zijn noodhulp te bieden aan een medemens met ernstige bloeding. Hier kan iemand mogelijk aan overlijden vóórdat er een ambulance is gearriveerd.  Door zo veel mogelijk potentiële omstanders kennis en kunde bij te brengen worden de overlevingskansen van de slachtoffers vergroot.

In de Verenigde Staten van Amerika worden er sinds 2015 burgers getraind in het stoppen van een bloeding. Het gebruik en een AED en reanimeren is in veel Staten opgenomen in het curriculum van het voortgezet onderwijs. De schrijvers van dit artikel pleiten ervoor dit ook voor ‘Stop de bloeding – red een leven’ te doen.

Bron: Converting Bystanders to Immediate Responders, JAMA Surgery, juli 2017