Stop de bloeding in twee leerboeken

24 januari 2019

De flyer en flowchart van Stop de bloeding – red een leven zijn opgenomen in de nieuwste druk (Vierde, herziene druk najaar 2018) van het Leerboek Acute Geneeskunde, een standaard werk voor medische en paramedische professionals in opleiding.
Het initiatief (Stop the Bleed Save a Life) en de cursus (Bleeding Control) worden nu ook gepropageerd in de nieuwste editie (Tiende, najaar 2018) van het Engelstalige cursusboek van de Advanced Trauma Life Support (ATLS). De Advanced Life Support Group (ALSG) Nederland voorziet de cursusboeken van de flyer en flowchart van Stop de bloeding – red een leven. Op deze wijze vindt er (inter)nationale standaardisatie plaats van omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies.

Stop de bloeding in twee leerboeken
Stop de bloeding in twee leerboeken 1