Tweede prijs Societal Impact Award 2019 Amsterdam UMC

10 februari 2020

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Amsterdam UMC op 6 januari jl. nam Leo Geeraedts de tweede prijs ex aequo voor de Societal Impact Award 2019 Amsterdam UMC in ontvangst voor het initiatief Stop de bloeding – red een leven. AmsterdamUMC-ers konden on-line stemmen op een zestal finalisten naar aanleiding van een 1-minute pitch

Klik hier

De prijs is een waardering voor de impact die Stop de bloeding – red een leven heeft op de maatschappij en de uitrol middels de veelal vrijwillige inzet van vele instructeurs waarvoor hulde! De verwachting is dat Stop de bloeding – red een leven wordt op genomen in de Nederlandse EHBO-richtlijn 2021.

Tweede prijs Societal Impact Award 2019 Amsterdam UMC

Bron: Amsterdam UMC