Voor het correct aanleggen van een tourniquet door een leek is een (korte) training het meest effectief

25 mei 2018

Met de zogenaamde PATTS-study is aangetoond dat een cursus Stop de bloeding – red een leven (Bleeding Control Course) de meest effectieve manier is om ervoor te zorgen dat leken op de juist wijze handelen bij een slachtoffer met levensbedreigend bloedverlies door middel van het aanleggen van een tourniquet. In een experiment werden 465 personen (zonder voorkennis over het stoppen van bloedingen) blootgesteld aan een scenario met levensbedreigend bloedverlies aan een been (amputatie) terwijl er een Stop de bloeding –set voorhanden was. De deelnemers werden verdeeld over 4 groepen. Van de mensen die geen training hadden gehad, legde slechts 16% het tourniquet effectief aan. Van de mensen die geen training hadden gehad maar wel een instructiekaart tot hun beschikking hadden, legde 19,6% het tourniquet op de juiste wijze aan. Van de mensen die geen training hadden gehad maar wel gesproken instructies (audio-kit) hoorden bij het openen van de set (zoals bij een AED), legde 23% het tourniquet goed aan.  Van de mensen die getraind waren met de cursus Stop de bloeding – red een leven  volgden, legde 88% het tourniquet op de juiste wijze aan. Hieruit blijkt dus dat hands-on training de meest effectieve methode is om leken levensbedreigende bloedingen te laten stoppen met een tourniquet.

Bron: Goralnick et al. JAMA Surgery may 9, 2018. doi:10.1001/jamasurg.2018.1099