VUmc en Het Oranje kruis tekenen samenwerking in Stop de bloeding – red een leven

23 september 2019

[persbericht]

Instructeurs Eerste Hulp van Het Oranje Kruis die de instructeurscursus ‘Stop de bloeding – red een leven’ met goed gevolg hebben afgelegd, krijgen een aantekening op hun diploma Instructeur Eerste Hulp. Hiervoor hebben Het Oranje Kruis en Amsterdam UMC, locatie VUmc vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De cursus en gelijknamige campagne ‘Stop de bloeding – red een leven’ werd in 2017 gelanceerd door VUmc. In de cursus leren medische ongeschoolde omstanders hoe zij eerste hulp kunnen verlenen aan slachtoffers met levensbedreigend bloedverlies middels directe druk, het aanleggen van een tourniquet en het opstoppen van een wond met gazen.

Met deze samenwerking wordt tegemoetgekomen aan de vraag van instructeurs Eerste Hulp met een diploma van Het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis vindt het van groot belang dat aanvullende opleidingen van instructeurs aan hoge kwaliteitseisen voldoen. De samenwerking met Stop de bloeding – red een leven lijkt deze kwaliteitseis te borgen. Daarnaast zien Amsterdam UMC en Het Oranje Kruis het als opmaat naar het opnemen van de technieken uit de Stop de bloeding-cursus in de nieuwe richtlijnen EHBO van 2021.

Koninklijke stichting Het Oranje Kruis is de grootste certificerende organisatie in Nederland op het gebied van Eerste Hulp. Ze stelt eindtermen vast, maakt lesmateriaal, examineert en certificeert eerstehulpverleners, instructeurs Eerste Hulp, LOTUSslachtoffers en instructeurs LOTUSslachtoffers. Momenteel hebben 300.000 burgers een geldige certificering en 3200 instructeurs een geldig instructeursdiploma van Het Oranje Kruis.

VUmc en Het Oranje kruis tekenen samenwerking in Stop de bloeding - red een leven 2

VUmc en Het Oranje kruis tekenen samenwerking in Stop de bloeding - red een leven 1