Zorgverzekeraars en vergoeding van een basiscursus Stop de bloeding – red een leven

4 januari 2021

Zorgverzekeraars vergoeden soms geheel of gedeeltelijk de deelname aan zogenaamde preventiecursussen. Preventiecursussen zijn erop gericht gezond te blijven en gezondheidsklachten te voorkomen. Het volgen van een EHBO-cursus valt hier ook vaak onder. Een basiscursus ‘Stop de bloeding – red een leven’ (SDBREL) waarin u leert levensbedreigend bloed verlies te herkennen en te stoppen is zo’n EHBO-cursus. U kunt altijd met uw verzekeraar overleggen of uw cursus vergoed kan worden.

Onder de te vergoeden preventiecursussen van een aantal verzekeraars (ONVZ, VVAA) wordt de basiscursus SDBREL (mits gevolgd bij een gecertificeerde instructeur) al expliciet genoemd.

Zorgverzekeraars en vergoeding van een basiscursus Stop de bloeding – red een leven

foto: ARIE KIEVIT