Nederlands Militair Geneeskundig tijdschrift publiceert artikel over levensbedreigend bloedverlies

17 januari 2018

Wegens het huidige dreigingsniveau in Nederland is adequate eerstehulpverlening bij levensbedreigend bloedverlies na een aanslag van eminent belang. Voor zowel professional als non-professional zijn veel hulpmiddelen en methoden beschikbaar om dit bloedverlies te kunnen stelpen. Bij Defensie heeft men al veel ervaring met de behandeling van levensbedreigend bloedverlies als gevolg van oorlogsverwondingen. De militair kan enerzijds door zijn kennis en anderzijds door hulpmiddelen, die hij steeds op de man paraat heeft, direct levensreddende handelingen uitvoeren. Het plaatsen van deze hulpmiddelen op publiek toegankelijke plaatsen stelt ook burgers in staat hiervan gebruik te maken. Daarnaast kan Defensie een rol innemen door aan civiele eerstehulpverleners en leken ondersteunende trainingen te geven in het stoppen van levensbedreigend bloedverlies.

Lees hier voor het volledige artikel.