Start Opfriscursus Instructeur SDBREL

11 mei 2022

De Opfriscursus Instructeur SDBREL is eindelijk van start gegaan! Het is een hybride cursus en bestaat uit een e-learning over de theorie van SDBREL (1 uur met toets). Bij goed gevolg is er een praktisch deel (2-3 uur) waarin zowel de SDBREL-vaardigheden als de didactische vaardigheden van de instructeur worden opgefrist. Hierna ontvangt men een nieuw instructeurscertificaat dat 2 jaar geldig is. De Opfriscursus Instructeur SDBREL kan gevolgd worden bij de opleidingsinstituten die aan SDBREL verbonden zijn.
Klik hier voor de cursus landkaart
Om de basiscursus op te frissen volgt men opnieuw de basiscursus: het bewijs van deelname is weer 2 jaar geldig.

Start Opfriscursus Instructeur SDBREL